Directorio

</p>
<p style="text-align: center;">Dr. David Díaz Arias</p>
<p>

Dr. David Díaz Arias

Dirección

david.diaz@ucr.ac.cr

+506 2511-4838

</p>
<p style="text-align: center;">Dr. Ronny Viales Hurtado</p>
<p>

Dr. Ronny Viales Hurtado

Subdirección

ronny.viales@ucr.ac.cr

+506 2511- 4833

</p>
<p style="text-align: center;">Licda. Rebeca García Carmona </p>
<p>

Licda. Rebeca García Carmona

Jefatura Administrativa

cihac@ucr.ac.cr

+506 2511-4838

</p>
<p style="text-align: center;">María Elena Sandí Delgado</p>
<p>

María Elena Sandí Delgado

Secretaría

maria.sandi@ucr.ac.cr

+506 2511-3279

</p>
<p style="text-align: center;">Licda. Fernanda Gutiérrez Arrieta</p>
<p>

Licda. Fernanda Gutiérrez Arrieta

Asistencia de Investigación

</p>
<p style="text-align: center;">Bach. Ismayaira Guillén Montero</p>
<p>

Bach. Ismayaira Guillén Montero

Secretaría CALAS

</p>
<p style="text-align: center;">Lic. Maribel Santamaría Bonilla</p>
<p>

Lic. Maribel Santamaría Bonilla

Dirección y coordinación del Centro de Documentación (CEDOCIHAC)

</p>
<p style="text-align: center;">Bach. Sujey Gutiérrez Fonseca</p>
<p>

Bach. Sujey Gutiérrez Fonseca

Bibliotecología

</p>
<p style="text-align: center;">M.Sc. Marcela Quirós Garita</p>
<p>

M.Sc. Marcela Quirós Garita

Equipo Editorial - Edición Técnica

marcela.quiros@ucr.ac.cr

+506 2511 3277

+506 2511 3279

</p>
<p style="text-align: center;">M.Sc. Randall Chaves Zamora</p>
<p>

M.Sc. Randall Chaves Zamora

Medios